godlo orzel logo leszna bip

                       Szkoła Podstawowa nr 9 ul. ks.kard.St. Wyszyńskiego 57

O dysleksji dla rodziców (przygotowane przez p. Magdalenę Pomykała-Barczak)

Informacji o objawach dysleksji dostarcza ocena głośnego czytania – tempa (zbyt wolne) techniki (czytanie za pomocą głoskowania, sylabizowania) poprawności (duża liczba błędów i ich rodzaj) oraz stopnia zrozumienia przeczytanego tekstu. Ocena poziomu pisania obejmuje analizę zeszytów i prac pisemnych dziecka: ze słuchu (dyktando), z wzoru (przepisywanie), z pamięci. Tu również ocenia się stopień poprawności pisowni (liczbę i rodzaj błędów). Rodzic obserwując swoje dziecko, wie, czego dotyczą jego trudności  i jak się zmieniają pod wpływem udzielanej pomocy. Objawy dysleksji zmieniają się wraz z wiekiem i nowymi wymaganiami. Zmiany symptomów są zależne od kilku czynników :

    sprawności intelektualnej dziecka,
    czasu objęcia ucznia terapią,
    głębokości zaburzeń odpowiedzialnych za trudności w czytaniu i pisaniu,
    systematyczności i intensywności pracy nad problemem.

Pomoc specjalistyczną udzielaną dzieciom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu nazywa się terapią pedagogiczną. Natomiast nauczyciela udzielającego takiej pomocy nauczycielem terapeutą. Działania, które należy prowadzić z uczniami z dysleksją ukierunkowane na usprawnianie funkcji zaburzonych i wspomaganie funkcji dobrze się rozwijających noszą nazwę zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Dysleksja nie ustępuje samoistnie, sprawia trudności w ciągu całego życia, ale najbardziej daje znać o sobie w szkole. Osoby z dysleksją są zobowiązane do stałej, kontroli i systematycznej pracy nad sobą. Stwierdzenie dysleksji rozwojowej jest pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności. Jeśli rodzice pragną, by ich dziecko osiągało rezultaty adekwatne do jego możliwości, a w przyszłości również sukcesy zawodowe, konieczne jest podjęcie systematycznej, ukierunkowanej pracy.                                                          Ogromna odpowiedzialność spada, więc tutaj na rodziców, którzy powinni zachęcać swoje dzieci do podejmowania dodatkowego wysiłku i wspierać działania szkoły. Systematyczna praca w szkole i w domu jest, bowiem warunkiem skutecznego oddziaływania i tylko w ten sposób można przezwyciężyć trudności dyslektyczne. Każdy rodzic może pomóc swojemu dziecku. Wystarczy przestrzegać pewnych zasad i zaopatrzyć się w odpowiednie pomoce terapeutyczne.

Ogólne wskazówki dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem dyslektycznym:

    Staraj się zrozumieć swoje dziecko: jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec niepowodzeniom szkolnym.
    Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że to zmobilizuje je do pracy.
    Nie rób wymówek czy awantur, lecz rzeczowo wskazuj możliwości poprawienia błędów.
    Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swojego dziecka w jego kłopotach szkolnych.
    Kształtuj w dziecku pozytywne postawy wobec siebie, innych i świata, optymizm i zaufanie.
    Dbaj o zdrowie, dobre relacje w rodzinne, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi osobowości i zdrowiu psychicznemu dziecka.
    Z dużym umiarem pozwalaj dziecku korzystać z telewizji i komputera, gdyż w nadmiarze powodują szkodliwe przeciążenie psychiczne i fizyczne, uczą biernej postawy.
    Wzbudzaj w dziecku marzenia i dążenie do ich realizacji.
    Obserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej dziecku pomaga.
    Korzystaj z literatury i fachowej pomocy.
    Pozostawaj w stałym kontakcie z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.
    Zabierz się do pracy nad czytaniem wtedy, kiedy ty i dziecko jesteście w dobrej formie.
    Wybór książki do czytania najlepiej skonsultuj z nauczycielem.
    Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.
    Nie wyręczaj dziecka w jego pracach, lecz zachęcać do samodzielnego ich wykonywania.
    Chwal, nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek.
    Spraw, aby praca z dzieckiem stała się przyjemna dla was obojga,
    Unikaj negatywnych komentarzy. Nie wypowiadaj uwag typu, „Co ty wyprawiasz?”, „Skup się!”. Komentarze powinny raczej brzmieć „Świetnie ci idzie” Brawo! „Bardzo dobrze, przeczytałeś ten trudny tekst, wspaniale”.
    Pamiętaj, że starsze dziecko, które ma trudności z czytaniem jest pozbawione z tego powodu wielu informacji dostępnych jego rówieśnikom, którzy nie mają tych problemów. Dlatego rodzic powinien mu rekompensować to przez czytanie tego, czego sam nie jest w stanie przeczytać.

Literatura:

1.Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu: odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Lublin 1994.

2.Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie, Gdańsk 2003.

3.Bogdanowicz M., Andryjanek A., Różyńska M., Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców, Gdynia 2007.

4.Bogdanowicz M., Andryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2004.

5. Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków 2001.

6. Czajkowska I., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczyciela, Warszawa 1998.

7. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000.

8. Florkiewicz V., Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć, Łódź 2006.

9. Krasowicz -Kupis G., Psychologia dysleksji, Warszawa 2009.

10. Oregan F.J., Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Warszawa 2005.

11. Skorek E.M., Terapia pedagogiczna. Tom I, Kraków 2004.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Następne zebrania

21 i 22 października odbędą się zebrania z rodzicami

Koronawirus

Informacje na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 

szkola odkrywcow talentow1

 

szkola bez przemocy 

 

logo okbdi male 

Materiały do strony:
Małgorzata Gwiaździńska

Umieszczanie na stronie:
Donata Pajzert

Szukaj

Dojazd

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 111

Wczoraj 281

Tydzień 2409

Miesiąc 11475

Wszystkie 212025

Obecnie 13 gości online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Sonda

Twoja ulubiona pora roku:
© 2020 Szkoła Podstawowa nr 9 w Lesznie

Search