godlo orzel logo leszna bip

                       Szkoła Podstawowa nr 9 ul. ks.kard.St. Wyszyńskiego 57

"Program kształcenia musi się odwoływać równocześnie do treści działań i sensu życia. Dopiero takie podejście do programu kształcenia daje podstawy do mówienia, że jest on równocześnie ustanawiający, wielowymiarowy i wielostronny” J.Gnitecki


Zespół Profilaktyki to zbiór kilkunastu nauczycieli, którzy opracowali Program Profilaktyki oraz spotykają się na bierząco w celu podejmowania działań niezbędnych i potrzebnych w pracy w naszej szkole na tym polu. Nauczyciele opracowują i wygłaszają referaty dotyczące problemów profilaktyki, organizują imprezy i działania profilaktyczne,
przygotowują dokumenty szkolne związane z tą tematyką.


Szczegóły można znaleźć w dokumentacji szkolnej dostępnej w sekretariacie szkoły. Przygotowany Program profilaktyki (zamieszczony w dokumentach szkolnych) jest zgodny z programem wychowawczym Gimnazjum nr 9 w Lesznie, adresowany jest do uczniów klas I-III i przeznaczony do realizacji w ramach lekcji wychowawczych.

Program ten składa się z części teoretycznej oraz scenariuszy zajęć.

Program profilaktyczny został opracowany przez nauczycieli Gimnazjum nr 9 w Lesznie. Część teoretyczną opracowały:

• mgr Magdalena Pomykała – pedagog szkolny;
• mgr Donata Pajzert – nauczycielka matematyki, informatyki i techniki.

Scenariusze zajęć zaprojektowały:


• mgr Magdalena Pomykała-Barczak pedagog szkolny;
• mgr Jolanta Wasielewska-Hibner- pedagog i wicedyrektor;
• mgr Dorota Wawrowska – nauczycielka chemii (obecnie nie pracuje w naszej szkole);
• mgr Barbara Kubera – nauczycielka religii;
• mgr Joanna Wiercińska – nauczycielka j. niemieckiego (obecnie nie pracuje w naszej szkole).
Skład i oprawę graficzną opracowała Donata Pajzert.

Działalność w roku szkolnym 2010/2011

TYDZIEŃ EDUKACYJNY POD HASŁEM „ STOP AGRESJI I PRZEMOCY”

W tygodniu edukacyjnym zostały zrealizowane elementy  „Programu Przeciwdziałania Przemocy –Stop” autorstwa A. Milczarek i J. Węgrzynowskiej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka”

Realizatorzy programu:

M. Pomykała-Barczak –zrealizowała elementy programu na godzinach wychowawczych w klasach I.

D. Pajzert – przeprowadziła zajęcia na lekcjach informatyki w klasach III.

Cele  realizowanego programu:

    Zdefiniowanie zjawiska przemocy.
    Nauka bezpiecznych zachowań  w zagrażających sytuacjach.
    Utrwalanie sposobów radzenia sobie z agresją i przemocą rówieśniczą.
    Prezentacja zajęć  Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa”- jako pomysł na eliminowanie nudy i wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego  przez uczniów /klasy II/.

Najlepsze prace uczniów podsumowujące zdobytą wiedzę na lekcjach  w formie  plakatów i komiksów zostały nagrodzone dyplomami .

Dodatkowo w klasach drugich  p. W. Jankowska - Pracownik MCP  „Alternatywy” przeprowadziła lekcje  nt.    „Sposobów radzenia sobie z agresją i przemocą” (pierwszy czwartek po feriach,) a także zachęciła uczniów  do udziału w zajęciach MCP „Alternatywy”.


Sprawozdanie z realizacji planu pracy Szkolnego Zespołu Profilaktyki (2009/2010)

Rosnąca liczba zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży a także pojawianie się nowych zagrożeń dla ich prawidłowego rozwoju wymaga podejmowania różnorodnych działań profilaktycznych również w szkole. Taką problematykę podejmuje nasz zespół od początku jego założenia tj. od października 2003 roku. Zespół Nauczycieli Profilaktyki Gimnazjum nr 9 w Lesznie w bieżącym roku szkolnym 2009/2010 pracował według planu.

Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia tj.

1. Przygotowaliśmy młodzież do Narodowego Dnia walki z AIDS, w którym to został przeprowadzony Turniej wiedzy o AIDS dla klas III. Nad realizacją tego projektu czuwa co roku p. M. Ciąder.

2. Zorganizowaliśmy ogólnoszkolny „Dzień przeciw agresji i przemocy”. Pedagog szkolny p. M. Pomykała-Barczak i p. D. Pajzert przygotowywały ten projekt profilaktyczny. Skoncentrowaliśmy się w bieżącym roku szkolnym na problemie Cyberprzemocy. Uczniowie na lekcjach wychowawczych dowiedzieli się jak uniknąć czyhających w Internecie zagrożeń. Młodzież przygotowywała plakaty z zasadami odpowiedzialnego korzystania z Internetu i telefonu komórkowego. Klasy I i II brały udział w spektaklu Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza pt. ”Samotni w tłumie”.

3. „Dzień Nauki i Sportu” został połączony z „Dniem bez Papierosa”- realizację tego projektu pilotowała p. M. Maciejewska –Janeczek. Nauczyciele wychowania fizycznego dostarczyli młodzieży w tym dniu mnóstwo emocji organizując ciekawe konkurencje i zawody sportowe. Pani M. Kamieniarz i D. Pajzert z uczniami przygotowały interesujący projekt edukacyjny pt. „Woda i energia”.

Poza planem podjęliśmy dodatkowe działania profilaktyczne m.in:

1. Szkolenie dla nauczycieli nt. „Stop Cyberprzemocy” przygotowała i poprowadziła p. D. Pajzert.

2. Spotkanie dla rodziców nt. „ Badań Szkolnego Programu Profilaktyki” i „Procedur dostosowania warunków egzaminacyjnych do możliwości uczniów.” poprowadził pedagog szkolny p. M. Pomykała-Barczak.

3. W spotkaniu dla rodziców z zaproszonym gościem p. B. Moksiewicz kierownikiem biura ds. Uzależnień uczestniczyli zainteresowani rodzice klas II. Spotkanie dotyczyło „Profilaktyki alkoholu.”

- Spektaklu profilaktycznym pt. „Wyjść poza schemat”, w którym podjęto problematykę Cyberprzemocy. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie klas II;
- zajęciach profilaktycznych zrealizowanych przez Centrum Edukacji i Profilaktyki z Bielska –Białej, pt. „Plecak Daniela” brały w nich udział dwie klasy pierwsze.
- „Klikaj z głową” – w tym spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I naszego gimnazjum. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Szkoły Bezpiecznego Internetu przez fundację Kidprotect.

Przerwa Świąteczna

18-23.04 Przerwa Świąteczna

Rekrutacja do przedszkola

https://leszno.pl/Rekrutacja_do_przedszkoli.html

szkola bez przemocy

logo okbdi male

szkola odkrywcow talentow1

bezpieczna szkola2

progeCAD.pl_banner

Materiały do strony:
Małgorzata Gwiaździńska

Umieszczanie na stronie:
Donata Pajzert

Szukaj

Dojazd

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 63

Wczoraj 213

Tydzień 358

Miesiąc 1960

Wszystkie 113257

Obecnie 91 gości online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Sonda

Twoja ulubiona pora roku:
© 2019 Szkoła Podstawowa nr 9 w Lesznie

Search